Peștera Taușoare

Bine ați venit!

Sub Munții Rodnei, adânc îngropată, Peștera Tăușoare,
sălbatică și copleșitoare, misterioasă și surprinzătoare, de-o frumusețe ireală,
un adevarat laborator subteran în care Creatorul îți continuă lucrările,
îndeamnă la cercetare și reverie.

Pestera Tausoare

UN PROIECT POS MEDIU

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud a finalizat implementarea proiectului „Sistem de management eficient al sitului de importanţă comunitară şi al ariei protejate de interes naţional Peştera Tăuşoare”, având ca partener Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.

Proiectul, în valoare de 1.171.557,24 lei, s-a derulat pe o perioadă de doi ani şi jumătate, a fost finanţat prin POS Mediu, Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia mediului, şi de la bugetul de stat

MASS MEDIA

#

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL MEDIU

POS-MEDIU

Sistem de management eficient al sitului de importanța comunitara și ariei protejate de interes național Peștera Taușoare