Anunt public 2

Consiliul Judetean Bistrita –Nasaud, pentru Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud, avand sediul in localitatea Bistrita, Piata Petru Rares, nr.1, titular al Planului de management al ariei naturale protejate de interes național și sitului de importanță comunitară Peștera Tăușoare ROSCI 0193, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru Planul de management mentionat si declansarii etapei de
incadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16,30 iar vineri intre orele 8-14 si la sediul Consiliul Judetean Bistrita –Nasaud, camera 118, intre orele 8-16 iar vineri intre orele 8-14.
Observatii, comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Unitatea de Implementare a Proiectului
Sistem de management eficient al sitului de importanţă comunitară şi ariei
protejate de interes naţional Peştera Tăuşoare

15.12.2014

Anunt public 1

Consiliul Judetean Bistrita –Nasaud, pentru Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud, avand sediul in localitatea Bistrita, Piata Petru Rares, nr.1, titular al Planului de management al ariei naturale protejate de interes național și sitului de importanță comunitară Peștera Tăușoare ROSCI 0193, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru Planul de management mentionat si declansarii etapei de incadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16,30 iar vineri intre orele 8-14 si la sediul Consiliul Judetean Bistrita –Nasaud, camera 118, intre orele 8-16 iar vineri intre orele 8-14.
Observatii, comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Unitatea de Implementare a Proiectului
Sistem de management eficient al sitului de importanţă comunitară şi ariei protejate de interes naţional Peştera Tăuşoare

Peştera Tăuşoare se înscrie în topul celor mai importante peşteri din România

Vă informăm că în această perioadă se desfășoară partea finală a proiectului ”Sistem de management eficient al sitului de importanță comunitară și ariei naturale de interes național Peștera Tăușoare”, în parteneriat cu Consiliul Județean, ajuns la stadiul de dezbatere publică a Planului de management al celor două arii protejate suprapuse.

În același timp se derulează un program de cercetare științifică prin colaborare cu cercetători științifici ai Institutului de Speologie ”Emil Racoviță”, compartimentul Cluj-Napoca, pentru urmărirea stării de conservare a celor cinci specii de chiroptere (lilieci) protejate, și pentru monitorizarea evoluției populațiilor de chiroptere în urma măsurilor stabilite prin normativele ariei protejate (set minim de măsuri de protecție și Regulamentul ariei protejate).

Concomitent  cu acestea are  loc, în arealul subteran, o cercetare științifică în colaborare cu cercetătorii din București ai aceluiași institut și cu un grup de cercetare din Franța din domeniile geomorgologiei și hidrologiei subterane. În cadrul acestor cercetări și experimente științifice se urmărește monitorizarea și evaluarea stării actuale de precipitare în subteranul peșterii, și coroborarea datelor obținute cu semnalul climatic evaluat în urma analizei chimice a unor stalagmite, în vederea stabilirii, la nivel continental, a caracteristicilor ultimului interglaciar, care a avut loc acum 125.000 de ani. În cercetarea științifică se folosește tehnica amprentei izotopice și se utilizează aparatură pentru captarea gazelor din apa de picurare, aparatură concepută de specialiștii speologi români.

Prin aceste studii peștera de la Izvorul Tăușoarelor se înscrie în topul celor mai importante peșteri din România din punct de vedere științific. Studiile făcute de specialiști în 2013 și 2014 în domeniile biologiei, pedologiei și geologiei, hidrologiei și climatologiei, indică valoarea științifică de anvergură a acestui areal subteran și necesitatea protejării peșterii și a conservării valorilor ei științifice.

Rezultatele studiilor se vor reflecta într-un nou regulament al ariei protejate, care să țină cont de ultimele evaluări științifice. Regimul de vizitare a peșterii va fi în continuare restricționat, în așa fel încât să se înscrie sub nivelul de suportabilitate al mediului subteran, și se va rezuma la vizite de natură științifică, didactică și de documentare, precum și la vizite speoturistice, la un nivel de maxim  60 de vizitatori pe an, exclusiv în perioadele extrahibernale, în care coloniile de lilieci nu mai sunt localizate în subteran.

Cu ocazia prevelărilor de probe izotopice din apa de percolație din data de 7 noiembrie 2014, custodele peșterii, Crin Triandafil Theodorescu, a descoperit un nou tip de speleotemă în peșteră, într-o galerie din sistemele superioare ale cavernamentului. Mineralul, numit montmilch, având aspectul unei paste albe, parțial fluide, face parte din categoria speleotemelor calcitice, având o compoziție complexă, cu până la 70% cristale de calcit la care se adaugă nu mai puțin de 16 tipuri de substanțe.

Această formațiune speleotemică este printre cele mai misterioase prezențe din peșteri, specialiștii lansând două ipoteze de geneză, nici una confirmată definitiv.

Noua descoperire arată complexitatea sistemului cavernicol din Peștera Izvorul Tăușoarelor și necesitatea protecției sale, într-un demers care să împace, sub forma unui plan de management coerent și eficient, interesul științific de conservare a valorilor științifice cu interesul antropic- speoturistic, științific și explorativ.

Custode, Crin Triandafil Theodorescu
Director, Gavrilaș Vasilichi George Alexandru

INVITATIE – Consultare publică

INVITATIE

 

CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND PLANUL DE MANAGEMENT AL SITULUI DE IMPORTANȚĂ COMUNITARĂ ȘI ARIEI PROTEJATE DE INTERES NAȚIONAL PEȘTERA TĂUȘOARE – ROSCI 0193

 

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud vă invită, în data de 18 septembrie 2014, ora 13:00, să participați la consultarea publică a factorilor interesați privind Planul de management al sitului de importanță comunitară și ariei protejate de interes național Peștera Tăușoare, în sala mare de sedințe a Consiliului Județean.

Descarcă textul integral al invitației

Descarcă – Planul de management al sitului de importanță comunitară și ariei protejate de interes național Peștera Tăușoare

Se numara liliecii in pestera

În Peştera de la Izvorul Tăuşoarelor hibernează aproximativ 10.000 de lilieci, spune  custodele ei.

Muzeul Grăniceresc Năsăudean, în colaborare cu Facultatea de Biologie şi Geologie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, a desfăşurat la Peştera de la Izvorul Tăuşoarelor o acţiune de recenzare a populaţiilor de chiroptere (lilieci) aflate în hibernare.

Potrivit unui comunicat remis redacţiei noastre de custodele peşterii, Crin Triandafil Theodorescu, echipa de biologi condusă de prof. univ. dr. Ioan Coroiu, decanul Facultăţii de Biologie şi Geologie, a numărat şi observat coloniile de hibernare a patru specii de chiroptere, aflate pe formularul standard Natura 2000.

“S-au făcut măsurători ale umidităţii relative a aerului, observarea particularităţilor de meroclimat şi corelarea geomorfologiei peşterii în raport cu siturile unde liliecii au ales să hiberneze. Din cauza dificultăţilor tehnice legate de conformaţia peşterii nu a putut fi străbătut decât un traseu în lungime de 1,7 km, reprezentând mai puţin de zece procente din lungimea totală a cavernamentului, dar rezultatele obţinute sunt mai mult decât mulţumitoare. Au fost numărate peste 3.000 de exemplare din patru specii, ceea ce conferă acestei peşteri statutul de habitat de importanţă europeană pentru lilieci”, a declarat Crin Triandafil Theodorescu.

sursa: timponline.ro