Comunicat de presă

Ținând cont de materialele publicate în mass-media referitoare la noile schimbări în regimul de vizitare a Peșterii Izvorul Tăușoarelor, considerăm că este necesar să venim cu câteva clarificări.

Peștera de la Izvorul Tăușoarelor este sit de importanță comunitară ROSCI0193 și arie naturală protejată, înclusă în situl de importanță comunitară. Ea este parte a rețelei europene Natura 2000, având ca scop protejarea populațiilor de chiroptere care habitează în acest cavernament.

Activitatea din aria protejată este supusă prevederilor legale și este reglementată de Regulamentul sitului de importanță comunitară ROSCI0193, publicat în Monitorul Oficial , partea I, nr.160 din 26.03.2013.

Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, în calitate de custode al ariei protejate, și-a luat angajamentul să aplice măsuri pentru conservarea speciilor și habitatelor de interes național și comunitar, precum și să asigure o protecție eficientă a ariei protejate și a valorilor patrimoniului natural.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de funcționare, activitățile speologice permise în aria protejată sunt următoarele:

  1. Activități științifice, didactice și de documentare;
  2. Activități speologice explorative;
  3. Activități ecologice;
  4. Activități turistice speologice specializate.

Taxa de vizitare care a fost aprobată de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și care are avizul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice se referă strict la activitățile turistice speologice specializate. Regulamentul ariei protejate prevede că vizitele nu pot fi mai mult de două pe lună, în echipe de maxim 10 speologi. De asemenea, pe perioada septembrie-aprilie, vizitele vor fi întrerupte, pentru a proteja coloniile de chiroptere care folosesc peștera ca habitat de hibernare. Aceste restricții au fost prevăzute pentru a nu depăși, prin activitatea antropică, suportul de mediu al sistemului cavernicol. Este vorba, așadar, de maxim 120 de turiști speologi pe an.

În conformitate cu același regulament, turiștii speologi vor trebui să fie echipați cu echipament speologic individual (salopete, subcombinezoane, căști speologice, etc.), vor trebui să fie instruiți înainte de intrarea în cavernament cu privire la protecția personală, măsuri de prim ajutor în caz de accident speologic, măsuri de alertă și prealertă, asumarea răspunderii personale, norme de comportament speologic, și vor semna fișele de instructaj.

Deoarece materialele apărute în mass-media au lăsat impresia că Peștera Tăușoarelor a fost deschisă turimului de masă, menționăm prevederile legale care reglementează accesul în aria protejată și subliniem faptul că nu se poate vorbi de turism de masă în această arie protejată.

La ora actuală, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, în parteneriat cu Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, aplică un proiect numit ”Sistem de management eficient al sitului de importanță comunitară și ariei de interes național Peștera Tăușoare”, care prevede o multitudine de activități de cercetare științifică a mediului fizic și a mediului biotic din aria protejată. La capătul acestui proiect, în urma cuantificării datelor obținute de oamenii de știință angrenați în studiile în curs, vom fi capabili să elaborăm un sistem de măsuri care să urmărească atât interesul antropic în aria protejată, de orice factură ar fi acesta, dar și interesul protejării mediului și al habitatelor de interes național și  comunitar. Până atunci, în baza datelor pe care le procesăm, activitățile antropice în Peștera Tăușoare sunt reduse la minim, pentru a evita depășirea suportului de mediu al acestui spațiu unic.