Prăbușiri grave în peștera de la Izvorul Tăușoarelor

Picture 379Miercuri dimineață, cu doar câteva ore înainte de intrarea unui grup de cercetători științifici conduși de custodele peșterii, Crin Triandafil Theodorescu, în Peștera de la Izvorul Tăușoarelor a avut loc o prăbușire de tavan care a antrenat bolovani imenși, cu o masă totală estimată la 100 de tone. Zona în care s-a produs prăbușirea se află în apropierea intrării. Nu au fost afectate grav echipărileaflate în subteran, înregistrându-se câteva avarii minore la una dintre scările de acces în interiorul peșterii. Impactul prăbușirii blocurilor de piatră a fost uriaș, galeria respectivă modificându-și aproape complet forma pe o distanță de aproximativ 60 de metri. Masa de prăbușiri a dus la reducerea cu   până la jumătate a secțiunii galeriei. Două dintre detriturile prăbușite sunt de dimensiunile unei camionete.

Grupul de speologi care s-a aflat foarte aproape de momentul prăbușirii tavanului a fost compus din cercetători științifici de la Institutul de Speologie Emil Racoviță din București, sub conducerea custodelui, având ca obiective măsurători de climatologie și hidrologie, în vederea realizării proiectului “Sistem de management eficient al sitului de importanță comunitară și ariei protejate de interes național Peștera Tăușoare”, derulat de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud în parteneriat cu Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud. S-a procedat la marcarea pe hartă a modificărilor de natură morfologică produse de prăbușire și s-au efectuat observații în vederea stabilirii efectelor pe care acest eveniment l- a avut asupra coloniilor de lilieci aflați în hibernare. După depășirea conului de prăbușiri s-a continuat activitatea speologică programată, care a durat nouă ore în subteran și patru ore în suprateranul peșterii.

Aceste prăbușiri se datorează unui fenomen care se manifestă în special primăvara, numit gelifracționare, în zona ventriculară a peșterii, acolo unde apele infiltrate îngheață în fisuri. Cu toate acestea, nu au mai fost consemnate în literatura de specialitate prăbușiri de asemenea anvergură, ele producându-se la distanțe de sute sau mii de ani. Unele sisteme cavernicole au fost deschise prin aceste prăbușiri, iar altele au fost obturate pentru totdeauna.  Probabilitatea ca acest fenomen să fie surprins direct este foarte redusă pentru un speolog. Printre observațiile rare care s-au făcut la fața locului a fost și constatarea mirosului de piatră arsă, produs prin enormele forțe de frecare dintre detriturile aflate în impact cu podeaua peșterii.

Din motive de siguranță, custodele peșterii a decis suspendarea pentru o perioadă nedeterminată a oricăror activități în subteranul peșterii. În funcție de evoluția infiltrațiilor și stabilizarea prăbușirilor vor fi reluate activitățile de natură științifică, speologic-explorativă și didactică din această arie protejată. În urma acestui eveniment vor fi necesare reamenajări suplimentare, constând în trasarea unei noi poteci speologice, instalarea de mâini curente și de scări de acces, îndepărtarea masei de prăbușiri aflate în echilibru precar.

 

Custode peșteră,

Crin Triandafil Theodorescu