Studii ştiinţifice în Peştera Tăuşoare

Studii ştiinţifice în Peştera Tăuşoare

01/11/2013 11:47:05
În acestă perioadă, la Peştera de la Izvorul Tăuşoarelor şi în aria protejată supraterană se desfăşoară diverse activităţi ştiinţifice, având ca obiect studii de mediu biotic şi fizic.

Aplicaţiile ştiinţifice, susţinute de echipe complexe de cercetători din cadrul Institului de Speologie ”Emil Racoviţă” (Bucureşti şi Cluj Napoca) fac parte din proiectul ”Sistem de management eficient al sitului de importanţă comunitară şi ariei protejate de interes naţional Peştera Tăuşoare”, având ca obiectiv principal realizarea unui plan de management al ariei protejate.

Pentru culegerea datelor ştiinţifice despre mediul cercetat se folosesc dataloggere de ultimă generaţie, care culeg date relevante despre peşteră şi fauna acesteia. În paralel cu realizarea profilului ştiinţific al peşterii se face o recartare a cavernamentului, folosindu-se tehnica GIS, în urma căreia se vor obţine produse cartografice în format electronic, adaptabile şi cu un grad de aproximare foarte mic.

Cu caracter de unicitate pentru studiul hidrologic merită menţionată folosirea, în premieră pentru România şi pentru Europa de SE, a unei aparaturi submerse care culege date complexe referitoare la debitul apei subterane, temperatură şi adâncime. Aceste date, corelate cu cele culese de biospeologi, vor deschide noi posibilităţi de conservare a habitatului de hibernare pentru speciile protejate de liliecii, care se adăpostesc în această peşteră.

Scopul acestor studii ştiinţifice este elaborarea unui plan de măsuri pentru conservarea biodiversităţii din aria protejată, precum şi stabilirea unor limite pentru activităţile antropice care se pot desfăşura în peşteră. În conformitate cu

Regulamentul de funcţionare a peşterii, activităţile permise sunt cele ştiinţifice, documentare, educative, explorative şi speoturistice.

Proiectul ”Sistem de management eficient al sitului de importanţă comunitară şi ariei protejate de interes naţional Peştera Tăuşoare” este implementat de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, în parteneriat cu Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.

Valoarea finantarii este de 1.171.557 lei fiind asigurata din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Sectorial Mediu.

Echipa de Proiect

http://www.bistriteanul.ro/studii-stiintifice-in-pestera-tausoare-1383299225331.html